• Labori mobiil 528 8313
 • Tartu kuller 557 3557
 • Tallinna kuller 5552 5892
 • Ropka tee 6, 50104 Tartu
 • Tel 733 3005

Erakliinik dentes
hambalabor
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

Tellimisleht
Tellimise kuupäev
Patsient
Mees
Naine
Vanus
Jäljend võetud:
 • Kuupäev
 • Kell
 • Kuupäev
 • Kell
 • Kas jäljend on desinfitseeritud?
 • Kas märkisid keskjoone?
 • Kas näokaar kaasas?
 • Firma
 • Telefon
 • Hambaarst
 • IMPLANTAADI MARK
 • Ige
 • Jäik
 • Mõõdukalt formeeritav
 • Hästi formeeritav
 • L
 • P
 • A
 • Jah
 • Jah
 • Jah
 • Ei
 • Ei
 • Ei
 • Osaline plaatprotees
 • Totaal
 • Büügelprotees
 • Kroon
 • Sild
Metallokeraamika
Täisvalu
 • Tihvtkroon
 • Lukutöö
 • Teleskoobitöö
Tihvtkönt
Presskeraamika
ZIRCONIA (ZrO2)
KLAMBRIKROON
Opaagitud
Mitte opaagitud
 • Monoliitne
 • Monoliitne
 • Fassett
 • Fassett
 • Kaetud
Tööliik
Metallokeraamika
Vahelüli kuju
 • Ilma met. ääriseta
 • Osaline metallääris
 • Ringjalt metallääris
 • Fissuurid metallist
 • Osaline
  metalloklussioon
 • Täisvalu
Hamba värv
 • Õlamass
 • Mamelon
 • Mis värvi fissuurid
 • Foto saata:
Jäljend algseisust
Jäljend vanadest proteesidest
 • Põhitoon
 • Kael
 • Lõikeserv
 • Mälumispind
INFO
INFO
TÄHTAJAD
Metall
Töö valmis
 • Indiv. lusikas
 • Hambumus
 • Hammast.pr.
 • Prominentsiaal
 • Büügli karkass
 • Silla karkass
 • Tihvtkönt, juureankur
 • Ker/Komp/PL
Väärismetall
Mitte-väärismetall
 • Kuupäev
 • Kell
Allkiri